Jako váš partner v hledání vhodného kandidáta zajistíme, aby vás tento proces co nejméně zatížil a vyústil v nástup toho nejlepšího možného člověka pro danou pozici a vaši společnost.

Kromě toho, že se postaráme o časově nejnáročnější část procesu, samotné hledání a předvýběr kandidátů, pomůžeme vám i ve všech jeho dalších fázích – od zadání po přípravu přiměřené a zároveň atraktivní nabídky, včetně efektivní komunikace s kandidáty.

Kromě mimořádné expertízy v oblastech digitálního i klasického marketingu a marketingové komunikace toho umíme toho ještě mnohem víc. Naše zkušenosti nám pomáhají rychle se orientovat a úspěšně najít kandidáty i na různé typy pozic v mnoha oborech.

Služby

Přímé vyhledávání zaměstnanců na stálé pozice

S metodou přímého vyhledávání odborníků na manažerské a specializované pozice máme bohaté zkušenosti. Víme, jak identifikovat vhodné kandidáty a při oslovování klademe důraz na diskrétnost a etické chování. Jsme si vědomi faktu, že osloveni kandidáti musí dostat informace, které je zaujmou a jsou pro ne relevantní, a v tomto ohledu vám umíme poradit.

Nábor a výběr zaměstnanců

Tato služba je určená klientům, kteří mají vlastní kandidáty (interní, na doporučení, získané prostřednictvím vlastní inzerce apod.), a chtějí ušetřit čas a/nebo poradit při výběru z nich. Z došlých životopisů vybereme ty vhodné, provedeme vstupní hodnotící pohovory s vybranými kandidáty, zúčastníme se panelu výběrové komise, případně i odpovíme nevhodným kandidátům.

HR Partner

Poradíme vám jak získat, udržet, motivovat a dlouhodobě rozvíjet zaměstnance. Navrhneme vám systém hodnocení zaměstnanců, vzdělávací plán, nebo vám pomůžeme korektním způsobem zajistit proces rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci.

Outplacement

Zaměstnancům, s kterými se z nějakého důvodu musíte rozloučit, poradíme, jak postupovat při hledání dalšího uplatnění—od taktiky při hledání, po úpravu životopisu a zorientování se na pracovním trhu. Pokud máme otevřené pozice, pro něž by mohli být vhodnými kandidáty, nabídneme jim je.

Oblasti, které pokrývame a typické pozice

OBCHOD a nákup

Obchodní zástupce

Key Account Manager

Obchodní ředitel

Nákupčí

Vedoucí nákupu

Procurement manager

LOGIsTIKA A SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Specialista logistiky

Vedoucí logistického oddělení

Parts Manager

Supply Chain Manager

Manager skladu

Skladník

SERVIS A SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Servisní technik

Vedoucí servisu

Specialista zákazníckého servisu

REKLAMA

Account Manager

Art Director

Copywriter

Digitální marketing
a e-commerce

Specialista digitálního marketingu

Digitální projektový manager

UI / UX Designer

Content Marketing

Manager sociálních sítí

Komunitní manager

Brand a produkt
marketing

Brand Manager

Product Manager

Marketing Manager

Category Manager

Trade Marketing Manager

Public relations

Tiskový mluvčí

PR Manager

Manager korporátní komunikace

Vedoucí oddělení PR

Manager interní komunikace

Finanční management

Finanční ředitel

Finanční manager

Mzdový specialista

Manager finančního kontrolingu

Big Data

Datový analytik

Data strategist

Business konzultant

General management

Generální ředitel

Ředitel firmy

Výkonný ředitel

Provozní ředitel

Administrativa

Office manager

Manager provozu

Osobní asistentka

Administrativní asistent

Recepční

Způsob práce

Z A D Á N Í  Ověříme si, o jakou pozici se jedná, jaké zkušenosti, dovednosti a schopnosti hledáte u vhodného kandidáta, co je na této pracovní příležitosti zvláště zajímavé, případně co by mohlo některé kandidáty odrazovat, jaký je váš rozpočet na plat na této pozici apod.

L O N G – L I S T  Sestavíme první předběžný seznam potenciálních kandidátů a některá jména s vámi prodiskutujeme, abychom se ujistili, že jdeme správným směrem.

H L E D Á N Í  Pro identifikaci vhodných kandidátů využíváme různé metody, podle typu pozice — od naší vlastní databáze kandidátů, s nimiž aktivně spolupracujeme, přes naše znalosti trhu a oboru, inzerci na webových pracovních portálech, využívání sociálních sítí, až po osobní doporučení od sítě našich kontaktů a externích spolupracovníků.

P Ř E D V Ý B Ě R  Provedeme první hodnotící pohovory s kandidáty. Důkladně prověříme jejich zkušenosti, přístup, motivaci, relevantní osobnostní charakteristiky. Prověřujeme i reference u předešlých zaměstnavatelů kandidátů, pokud to situace vyžaduje a dovoluje. S kandidátem probereme i praktické otázky jako platová očekávání, možné datum nástupu apod. Kandidátům, kteří nás přesvědčí o tom, že v dostatečné míře splňují kritéria zadání, pozici nabídneme.

P Ř E D S T A V E N Í  Ke každému kandidátovi vám pošleme jeho životopis a písemné hodnocení, v němž vám jeho zkušenosti, schopnosti a dovednosti budeme prezentovat v přímé návaznosti na vaše kritéria výběru.

K O O R D I N A C E  Během celého procesu hledání a výběrového řízení vám budeme k dispozici pro vaše případné otázky a konzultaci. Pomůžeme vám zorganizovat schůzky s kandidáty a ověříme pro vás jejich zpětnou vazbu po pohovoru.

N Á S T U P E M   T O   N E K O N Č Í  Po nástupu našeho kandidáta do práce budeme v pravidelném kontaktu s oběma stranami, abychom případné problémy pomohli podchytit v takové fázi, kdy je ještě bude možné aktivně řešit. Vždy budeme respektovat důvěrnost poskytnutých informací.

Expertíza

Dokážeme identifikovat, co může být pro vhodné kandidáty na příležitosti zajímavé, a to včetně těch, kteří novou práci nehledají. Umíme rozeznat relevantní zkušenosti, dovednosti a správnou motivaci uchazečů o zaměstnání, a jsme schopni vám poradit při rozhodování mezi jednotlivými kandidáty.

Cena a záruky

Naše cena je obvykle stanovena jako násobek nástupního hrubého platu kandidáta. Konkrétní podmínky stanovujeme individuálně, s ohledem na způsob a frekvenci spolupráce, předpokládanou obtížnost hledání nebo zda nám na hledání kandidátů poskytnete exkluzivitu apod. Vždy se snažíme o to, abychom našli řešení, které bude výhodné pro vás, jako zadavatele i pro nás, jako dodavatele.

Za umístěné kandidáty vám ručíme a pokud se neosvědčí, nebo se rozhodnou odejít během záruční doby, vrátíme vám peníze (výše vrácené částky je závislá na tom, jak dlouho zaměstnanec ve firmě zůstal).

A-List Refresh, s.r.o.  tel:+420.774 88 28 98  e: info@a-list.pro

Ochrana soukromí  |  MPSV  |  Spojte se s námi na LinkedIn
© 2018 A-List Refresh. Všechna práva vyhrazena. Registrované sídlo: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Česká republika
Fond originálnich fotografií od Unsplash a Pexels. Děkujeme.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!