Co můžete očekávat

Otevřené a férové jednání – ne manipulaci. Relevantní argumenty – ne přemlouvání. Konstruktivní zpětnou vazbu – ne kritiku nebo lichotky. Užitečné informace – ne nic neříkající fráze. A lidský, osobní přístup.

Co pro vás můžeme udělat

Nabídneme vám pozice, které budou progresivním krokem ve vaší kariéře, upozorníme vás na pracovní příležitosti, které by vás mohly zajímat, pomůžeme vám zorientovat se na pracovním trhu, poradíme vám v otázce finančního ohodnocení, pomůžeme vám v jednání s potenciálními zaměstnavateli i rozhodnout se mezi vice nabídkami.

rady, tipy A INFORMACE

Spolupráce s personální agenturou

Dobrá personální agentura pro vás může udělat mnohem víc než jen to, že váš životopis pošle potenciálním zaměstnavatelům. Ve velké míře to ale bude záležet na vás. Do jednání s personální agenturou vám doporučujeme vstupovat s otevřenou myslí, zajímat se o zpětnou vazbu a také ji poskytnout, a obecně přistupovat ke konzultantovi personální agentury jako k někomu, kdo vám může pomoci získat relevantní informace pro vaše rozhodování.

Chystáte-li se na pohovor do personální agentury, nepodceňujte jej. Vzhledem k tomu, že vás má zastupovat u potenciálních zaměstnavatelů, konzultanta, s nímž mluvíte, musíte přesvědčit o svých kvalitách. Jinak vás v lepším případě nebude moci reprezentovat dostatečně přesvědčivě, v tom horším vám nic nenabídne.

Doporučte nás

Lidem, kteří nám pomůžou najít kandidáty na pozice u našich klientů vyplácíme provizi. Máte-li známé, kolegy nebo kamarády, kteří pracují v některém z oborů, v nichž působíme, nebo by se podle vás hodili na některou z pozic, které inzerujeme, propojte nás. Pokud je umístíme u našich klientů a úspěšně projdou zkušební dobou, provize je vaše.

.

Přesvědčivý životopis

Váš životopis by měl potenciálnímu zaměstnavateli přehledným, srozumitelným a přesvědčivým způsobem poskytnout takové informace o vás, aby se rozhodl vás pozvat na pohovor. Pokud znáte parametry pozice, o kterou se ucházíte, je vhodné upravit jej s ohledem na to, co je relevantní právě pro danou pracovní příležitost.

Níže uvedený vzor vám  pomůže vytvořit základní verzi vašeho životopisu, nebo vám poslouží pro kontrolu a modifikaci jakékoliv jiné, protože obsahuje informace a zásady důležité pro napsání přesvědčivého životopisu.

Užitečnou pomůckou může být i nástroj „Build A Resume“ na Linkedin (Me/View profile/More/Build a resume/Create from profile).

Životopis

Jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………….

Telefon:     …………………………………………………………………………….

Uveďte číslo telefonu, na kterém je snadné vás zastihnout, nejlépe mobilu.

E-mail:     ……………………………………………………………………………..

Uveďte profesionálně působící e-mailovou adresu (jméno a/nebo příjmení@…, v žádném případě ne přezdívky a zdrobněliny); zvažte založení speciálního e-mailového účtu výhradně pro účel hledání práce.

Sociální sítě:     ……………………………………………………………………………….

Uveďte odkaz na svůj profil na Linkedin nebo jiných profesionálních sociálních sítích, na svůj osobní web, pokud ho máte a je relevantní, nebo také na své účty na jiných sociálních sítích, pokud na nich komunikujete a jsou relevantní.

Charakteristika:     ……………………………………………………………………………….

Stručně definujte, co je na vašich zkušenostech, dovednostech, schopnostech, dosažených výsledcích, osobnostních charakteristikách apod. unikátní nebo zvláště zajímavé, a co z vás dělá kandidáta, o kterém by zaměstnavatelé rozhodně měli uvažovat.

Profesní zkušenosti :     ……………………………………………………………………………….

Uvádějte zkušenosti od nejnovějších po nejstarší, ale maximálně za posledních 15 let. Čím novější zkušenosti, tím detailněji je popište a naopak.

Od – do nebo  Do – Od     ……………………………………………………………………………….

Uveďte přesné datum, nebo měsíc a rok. U pozic před více než 10 lety, nebo pokud jste dlouho pracovali v jedné firmě, stačí uvést pouze roky.

Název zaměstnavatele a stručná charakteristika firmy:   ……………………………………………………………………………….

 • Pokud firma prošla fúzí nebo změnila název, uveďte v závorce i informaci o předchozím názvu.
 • Uveďte nejdůležitější informace o společnosti – její význam obecně a/nebo v rámci oboru, její zaměření apod. – tak, aby to bylo srozumitelné i pro člověka, který se v daném oboru nebo na českém trhu neorientuje.
 • Můžete uvést odkaz na webové stránky společnosti.

Pozice, odpovědnost a dosažené výsledky:     ……………………………………………………………………………….

 • Uveďte název pozice, kterou jste zastávali, za co jste nesli odpovědnost (klienty, které jste měli na starosti, cíle, za které jste byli odpovědní) a nejdůležitější výsledky, kterých jste dosáhli.
 • Nepopisujte jednotlivé úkoly, které jste plnili, soustřeďte se na popis kompetencí a samostatnosti v rozhodování.
 • Výsledky popisujte v kontextu, aby bylo zřejmé, jak jsou objektivně významné – získali jste díky skvěle naplánované komunikační kampani mimořádně velké množství nových fanoušků na sociálních sítích?, navýšili jste prodeje v době, kdy všem konkurenčním značkám klesaly?, získali jste významné ocenění v rámci oboru nebo v rámci vaší firmy?, atd.
 • Používejte akční, dynamické výrazy, které svědčí o tom, že jste dosažení výsledků aktivně ovlivnili  – prodal vs. prodával, vyjednal vs. jednal.
 • Pokud jste v rámci jedné společnosti zastávali během let několik pozic, uveďte každou z nich samostatně, včetně období, během něhož jste ji zastávali, odpovědnosti a dosažených výsledků.

Schopnosti a dovednosti :     ……………………………………………………………………………….

 • Uveďte všechny, které mohou být pro danou pozici relevantní – znalosti cizích jazyků, technické dovednosti, porozumění moderním marketingovým nástrojům apod.
 • Popište je způsobem, který pomůže pochopit jejich kvalitu/úroveň, na které je ovládáte – „aktivní znalost angličtiny psané i verbální“, „bohaté praktické zkušenosti s efektivním využíváním digitálních marketingových nástrojů“ apod.

Vzdělání a školení :     ……………………………………………………………………………….

Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání a relevantní školení, certifikáty apod.

Zájmy :      ……………………………………………………………………………….

Uveďte takové, které doplňují obrázek o vašich schopnostech a výrazných osobnostních charakteristikách, způsobem,  který pomůže potenciálnímu zaměstnavateli představit si vás jako reálného, živého člověka – věnujete-li se neobvyklému koníčku, může to na vás mezi mnoha jinými přitáhnout pozornost; uvedete-li informaci o tom, že jste kapitánem místního volejbalového družstva, poukážete tak na své přirozené vůdčí schopnosti i schopnost týmového fungování; chcete-li uvést sport, zájem o filmy a podobné, relativně běžné aktivity,  doplňte i něco osobnějšího – „závodně“, „rád a často“, specifikujte žánr atd.

Několik rad na závěr:

 • Délka životopisu – neměla by přesáhnout 2 strany, máte-li méně než 10 let zkušeností, omezte se na 1 stranu
 • Klíčová slova – DŮLEŽITÉ! Používejte odbornou terminologii a klíčové výrazy, běžné ve vašem oboru. Sehrává to důležitou roli zejména v první fázi „hrubého“ před-výběru, která často probíhá automaticky, pomocí software založeném právě na hledání klíčových pojmů, nebo je tato část procesu svěřená juniorům bez větší praxe, jejichž způsob práce je podobný.
 • Preciznost – překlepy a nepřesnosti působí velmi neprofesionálně – zkontrolujte správnost a kompletnost uváděných dat, včetně datumů, použijte kontrolu pravopisu.
 • Pravdivost – pokud potenciální zaměstnavatel zjistí, že jste lhali nebo uvedli zavádějící informace, zkazíte si reputaci.
 • Pozitivní tón –  málokdo hledá do týmu lidi, kteří jsou negativní a nevěří si. Z životopisu by měla vyzařovat přiměřená sebedůvěra a optimismus.
 • Grafická úprava – pozornost by měla být zaměřena na obsah, nikoliv formu, proto dbejte na to, aby rozložení bylo čisté, přehledné a jednoduché. Vyvarujte se velkého množství odrážek, tučného písma či kurzívy a různých jiných vychytávek.
 • Formát – doporučujeme zaslat verze v MS Word i pdf formátu. Pdf formát má výhodu v tom, že vaše CV se bude zobrazovat stejně, nezávisle na tom, na jakém operačním systému bude otevřeno, nicméně některé systémy používané odděleními HR pro automatické vyhodnocování došlých životopisů mají s pdf formátem problém.
 • Fotografie – v některých zemích se vyžadují, jinde jsou nežádoucí, řiďte se proto zvyky a požadavky specifického trhu, na kterém se ucházíte o práci. Na českém trhu je fotografie přijatelná, ale není bezpodmínečně nutná. Pokud v CV uvádíte odkaz na profil na některé z profesních sociálních síti, kde fotografii máte, je zbytečné dávat ji i do životopisu.

Pohovor na jedničku

Pokud jste věnovali dostatečnou pozornost napsání životopisu, první část přípravy na pohovor — důkladné zamyšlení se nad tím, co můžete jako profesionál nabídnout — máte již za sebou. Pohovor může dojem, který váš životopis vyvolal, dále zlepšit, ale také zhoršit. Níže najdete seznam toho, na co je dobré myslet:

před

1 | Důkladně si promyslete své zkušenosti, dovednosti, schopnosti, důvody pro změnu zaměstnání a všechna tvrzení uvedená v životopisu.
• Ujistěte se, že jste schopni je detailněji vysvětlit a odůvodnit
• Promyslete si konkrétní příklady—abyste neprozradili profesní tajemství, ale aby vaše zkušenosti a úspěchy byly i přesto dostatečně přesvědčivé.
• Ucházíte-li se o konkrétní pozici, promyslete si vše výše uvedené v návaznosti na to, jak by to mohlo být relevantní ve vztahu k dané pozici.
2 | Připravte se na otázky týkající se vašich plánů do budoucna—nemusíte mít plán na deset let, ale měli byste vědět, kam směřujete.
3 | Oživte si vědomosti o trhu a oboru—co se aktuálně děje, co vás v poslední době zaujalo apod.
4 | Pokud jdete na pohovor k potenciálnímu zaměstnavateli, zjistěte si informace o pozici a společnosti.
5 | Zamyslete se nad tím, na co se chcete zeptat  vy—měli byste se ptát—relevantně k pozici, společnosti, týmu, pracovním povinnostem, očekáváním apod.
6 | Zkuste si pohovor „nanečisto”—ideálně s někým, kdo s tím již má zkušenosti a rozumí vašemu oboru.

během

1 | Odpovědi na položené otázky si promyslete a pokud si u některé nejste jistí, že jste ji správně pochopili, požádejte o upřesnění otázky.
2 | Používejte odborné termíny, ale zároveň mluvte jednoduše a srozumitelně.
3 | Buďte pozitivní a objektivní—mluvte o tom, co chcete, ne naopak, případné neúspěchy prezentujte zároveň s vysvětlením, jak jste se z nich poučili a pod.
4 | Artikulujte jasně, nemluvte příliš potichu nebo hlasitě, ani příliš rychle.
5 | Hlídejte si neverbální komunikaci—seďte vzpřímeně, člověku, se kterým mluvíte, se dívejte do očí, neseďte strnule, ale nepřehánějte to ani s uvolněností.
6 | Nezapomínejte, že pohovor je interaktivní—vnímejte pozorně, reakce druhé strany na to, co a jak říkáte, a přizpůsobte jim svůj projev.
7 | Chovejte se přirozeně—pokud ve snaze neudělat chybu nedáte najevo žádné emoce, personalista nebo manažer, který hledá člověka do svého týmu, nezíská pocit, že ví, jaký/á jste, zda se umíte nadchnout, nebo jak reálně reagujete na věci, které se Vám nelíbí apod. sníží to vaše šance na získání pozice.

po

1 | Promyslete si, jak probíhal, s čím jste spokojeni a co jste mohli udělat jinak.
2 | Pokuste se získat zpětnou vazbu z pohovoru a poučte se z ní.

…a nakonec

1 | Dbejte na to, abyste na pohovor přišli včas (ideálně 5 min. před začátkem, pokud dorazíte příliš brzo, počkejte venku).
2 | Pokud se stane, že máte zpoždění, dejte o tom včas vědět a ujistěte se, že informace opravdu byla doručena (zavolejte, nebo pokud pošlete sms, ujistěte se, že byla odeslána a přečtena).
3 | Buďte vhodně oblečeni—ne příliš formálně, ani příliš neformálně—v závislosti na zvyklostech v dané firmě a/nebo typu pozice. Ale jestli si nejste celkem jisti, raději se oblečte „trochu líp“ než „trochu hůř“.
4 | Dbejte na hygienu a celkově upravený vzhled.

A-List Refresh, s.r.o.  tel:+420.774 88 28 98  e: info@a-list.pro

Ochrana soukromí  |  MPSV  |  Spojte se s námi na LinkedIn
© 2018 A-List Refresh. Všechna práva vyhrazena. Registrované sídlo: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, Česká republika
Fond originálnich fotografií od Unsplash a Pexels. Děkujeme.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!