Richard Feynman byl americký teoretický fyzik, držitel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1965, a známý popularizátor vědy. Ve vědeckém světě vynikal svou schopností zjednodušit a srozumitelně vysvětlit složité vědecké poznatky.

Feynmanova metoda učení a komunikace vychází z jeho způsobu přípravy na zkoušky na Princentonské univerzitě, a je známá hlavně jako pomůcka pro rychlé pochopení nových konceptů. Lze ji ovšem využít i mnoha jinými způsoby – například pro přípravu profesionálních prezentací, přípravu na jednání, veřejné vystoupení, psaní odborných článků, a velmi užitečná je i pro lidi, pro něž vyjádřit se v písemné formě není zcela snadné.

Lze ji shrnout do 4 hlavních bodů:

1. Identifikujte téma a vyhledejte si k němu informace

• pojmenujte téma a použijte ho jako nadpis

• vyhledejte informace k tématu a přehledně je zapište – používejte odrážky, číslování, rozdělení do kapitol apod.

Účelem je, abyste se v textu mohli snadno orientovat, přidávat do něj informace nebo je vyřazovat.

2. Vysvětlete to dítěti

• získané informace uspořádejte do souvislého vyprávění, jako byste o tématu měli přednášet studentům, nebo ho vysvětlit dítěti nebo člověku, který o něm moc neví

Nyní zjistíte, kde máte mezery.

3. Doplňte chybějící informace

• Chybějící informace vyhledejte a doplňte je:

o nejdříve do přehledu toho, co už o tématu víte

o potom podle toho upravte text vyprávění

4. Celé to maximálně zjednodušte

• zjednodušte pojmy, zkraťte věty, změňte pořadí informací, použijte přirovnání a analogie

Cílem je, aby vaše vyprávění bylo co nejkratší, ale zároveň aby vše bylo jasné, logické a srozumitelné, a to komukoliv.

• upravený text přečtěte nahlas – představte si, že máte posluchače – můžete se nahrát nebo mluvit ke skleničce na stole

Pomůže vám to odhalit případné další mezery v informacích a zjistit, jestli něco nevysvětlujete příliš složitě či rozvláčně.

• podle potřeby doplňte informace a upravte text

• nyní to vše vysvětlete jinými slovy

Zjistíte tak, zda zda tématu opravdu rozumíte a tímto způsobem si informace zároveň lépe zapamatujete.

• pokud je třeba, opět doplňte informace a upravte text

Definitivním testem toho, jak jste téma zvládli, je vysvětlit ho někomu jinému – jestli tento člověk opravdu pochopí, co mu říkáte, máte to dobré. Jestli ne, už víte, co máte dělat.

Tyto zásady lze velmi dobře aplikovat i na úkoly, jakými jsou napsání profesionálního a přesvědčivého životopisu a příprava na pracovní pohovor. O tom možná příště.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman

https://medium.com/taking-note/learning-from-the-feynman-technique-5373014ad230

 

Tagged with: , , , , , ,